Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy & Szablon formularza wypłaty

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na następujących warunkach, pod warunkiem, że jest on osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej dla celów osobistych i że czynności tej nie można przypisać ani jej działalności gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej:

A. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni.

Okres odstąpienia wygasa czternaście dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wyznaczona przez Ciebie weszli w fizyczne posiadanie ostatniego towaru.

W przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, które są wytwarzane i przesyłane w postaci cyfrowej, termin odstąpienia od umowy wynoszący 14 (czternaście) dni biegnie od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz powiadomić nas (BOLLSEN – ERTG d.o.o., Dunajska cesta 159, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.: +38616509740, e-mail: service@bollsen.pl) o swojej decyzji o wycofaniu się z tego umowy za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem). Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby okres odstąpienia był przestrzegany, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Efekty wycofania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Ciebie, w stosownych przypadkach, innej metody dostawy niż tańszy sposób dostawy oferowaną przez nas standardową dostawę) bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu dokonamy przy użyciu tych samych środków płatniczych, których użyłeś przy początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób; w każdym przypadku zwrot ten nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami. Możemy wstrzymać zwrot kosztów do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia dowodu wysyłki towaru, w zależności od tego, która data jest pierwsza.

Musisz zwrócić lub zwrócić nam towar bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż czternaście dni po poinformowaniu nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli zwrócisz towar przed upływem terminu czternastu dni.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Twoja odpowiedzialność jest zaangażowana tylko w odniesieniu do amortyzacji mienia wynikającej z manipulacji innych niż niezbędne do ustalenia charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania tej nieruchomości.

Wyłączenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów na dostawę towarów, których opakowanie zostało rozpakowane przez konsumenta po dostarczeniu i których nie można zwrócić ze względu na higienę lub ochronę zdrowia.

Uwagi ogólne

1. Należy unikać uszkodzenia i zanieczyszczenia towaru. Uprzejmie prosimy o odesłanie do nas towaru w jego oryginalnym opakowaniu, w miarę możliwości wraz ze wszystkimi możliwymi akcesoriami i wszystkimi elementami opakowania. W razie potrzeby użyj ochronnego opakowania. Jeśli nie masz już oryginalnego opakowania, wybierz odpowiednie opakowanie, aby zapewnić wystarczającą ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.

2. Prosimy nie zwracać nam towaru na odbiór.

3. Należy pamiętać, że powyższe uwagi ogólne nie warunkują skorzystania z prawa odstąpienia od umowy

B. Szablon formularza wypłaty

Powrót
Możesz zwrócić towar w ciągu 14 dni. Jeśli od zakupu minęło 14 dni, nie możemy zaoferować Ci zwrotu lub wymiany. Do realizacji zwrotu wymagamy paragonu lub dowodu zakupu.

Refundacje (w razie potrzeby)

Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwróconych towarów, wyślemy Ci wiadomość e-mail z powiadomieniem o otrzymaniu towarów. Poinformujemy Cię również o zatwierdzeniu lub odrzuceniu zwrotu. Po zatwierdzeniu, zwrócimy Ci pieniądze i automatycznie uznamy Twoją kartę kredytową lub oryginalną metodę płatności w ciągu kilku dni.

Spóźnione lub brakujące refundacje (jeśli dotyczy)
Jeśli nie otrzymałeś jeszcze zwrotu pieniędzy, sprawdź najpierw swoje konto bankowe. Następnie skontaktuj się z firmą wydającą karty kredytowe. Zwrot pieniędzy może zająć trochę czasu. Skontaktuj się ze swoim bankiem. Refundacje często trwają długo. Jeśli zrobiłeś to wszystko i nadal nie otrzymałeś zwrotu pieniędzy, skontaktuj się z nami pod adresem hello@bollsen.pl.

Wymiany (jeśli dotyczy)
Wymieniamy towar tylko wtedy, gdy jest on wadliwy lub uszkodzony. W przypadku konieczności wymiany na identyczny towar, prosimy o kontakt mailowy na adres support@bollsen.sk i przesłanie towaru na poniższy adres.


Adres zwrotny

Prosimy o przesłanie produktów wraz z wypełnionym formularzem zwrotu (kliknij tutaj) na adres:

BOLLSEN – ERTG, d. o. o.
Dunajska cesta, 159
1000 Ljubljana,
Słowenia

Zákazníci ve Velké Británii:
BOLLSEN – ERTG d. o. o. c/o myWarehouse Ltd
Stacey Bushes 28, Heathfield, hes
Milton Keynes
MK12 6HP

Prawo zwrotu z gwarancją zwrotu pieniędzy ważną przez 40 dni

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony z zakupu na bollsen.pl, możesz zażądać częściowego lub pełnego zwrotu ceny zakupu przedmiotu w ciągu 40 dni od daty zakupu. Możesz zwrócić do nas wszystkie zapieczętowane przedmioty (zgodnie z warunkami określonymi poniżej), które nabyłeś na bollsen.pl, zgodnie z warunkami wyszczególnionymi poniżej

Aby móc ubiegać się o zwrot pieniędzy, musisz spełnić wszystkie następujące warunki:

  • Musisz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w ciągu 40 dni od daty zakupu, aby poprosić o zgodę na zwrot. Aby uzyskać zgodę na zwrot, skontaktuj się bezpośrednio z naszym zespołem obsługi klienta. Musisz zwrócić produkt do ERTG d.o.o w celu uzyskania zwrotu
  • Warunki gwarancji wygasają przedwcześnie w przypadku dostawy zapieczętowanych artykułów, które ze względów związanych z ochroną zdrowia lub higieną nie mogą zostać zwrócone, jeśli plomba została zerwana po dostarczeniu.
  • Zwracając produkt, musisz podać numer zamówienia.
  • Kiedy zwracasz, musisz podać numer zamówienia produktu. Poniesiesz wszystkie koszty wysyłki i opłacisz je z góry, a także będziesz odpowiedzialny za wszelkie ryzyko utraty i uszkodzenia produktów, które zwracasz do nas podczas ich zwrotu do ERTG d.o.o.
  • Jeśli zwrócisz nam przedmiot w ERTG d.o.o bez uprzedniego uzyskania zgody ERTG d.o.o, wówczas zastrzegamy sobie prawo do odmowy odbioru tego przedmiotu.